Organisatie Transformatie

Waardevolle Verandertrajecten & Coaching

Maatschappelijk impact maken? Met mijn prikkelende strategieën bied ik samenspel en samenspraak in vooruitstrevende organisaties van nu, om van betekenis te zijn én te blijven in de wereld van morgen.

Sannesmeedt - verbinding

Herken jij dit?

 • Je hebt vele ideeën in je hoofd, maar deze heb je nog onvoldoende gedeeld, een duidelijke organisatievisie ontbreekt
 • Het is tijd om je organisatie door te ontwikkelen en te laten groeien, maar er is geen draagvlak bij medewerkers
 • Medewerkers ervaren een hoge werkdruk en hebben geen tijd om zich met andere zaken bezig te houden
 • Je vindt het lastig om medewerkers intrinsiek te motiveren
 • Je wil dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid nemen en (persoonlijk) leiderschap tonen.
 • Het systeem binnen de organisatie is leidend. Er wordt veel gedaan omdat het zo hoort, in plaats van dat er gekeken wordt wat nodig is
 • Er wordt veel langs elkaar heen gewerkt
 • Er is wel sprake van groepen binnen de organisatie, maar geen teams
 • Er wordt regelmatig geklaagd, maar niemand neemt verantwoordelijkheid
 • Er wordt vooral vanuit inhoud gewerkt, softskills zijn (nog) onvoldoende ontwikkeld
 • Er worden vaak bijeenkomsten en sessies georganiseerd over hoe er beter kan worden samengewerkt, maar qua houding en gedrag verandert er niets

Dit levert het je op

 • Betere resultaten mét gelukkige en gemotiveerde mensen
 • Het systeem is ondersteunend aan de bedoeling. Er wordt gedaan wat nodig en zinvol is
 • Vanuit betekenis wordt er een positieve bijdrage geleverd aan elkaar, de organisatie en de samenleving
 • Een omgevingsbewuste organisatie, waar van buiten naar binnen wordt gewerkt
 • Een duurzame verandering in houding en gedrag van directie, leidinggevenden en medewerkers
 • Een organisatie die draait om verbinding, autonomie en zingeving
 • Er ligt een duidelijke koers die de organisatie van binnenuit in beweging krijgt
 • Een duurzame verandering in houding en gedrag
 • Inzicht in individuele waarden en commitment aan organisatiewaarden
 • Mensen nemen zelf regie over hun eigen werk en voelen zich verantwoordelijk voor het collectieve resultaat
 • Kwaliteiten en talenten worden ingezet voor het organisatiedoel. Medewerkers versterken elkaar
 • De organisatiecultuur gaat van harD werken naar harT werken

Voor wie is organisatie transformatie?

Van betekenis zijn en bezield werken in je organisatie. Gaan doen wat er écht toe doet. Je doel bereiken met betere resultaten én gemotiveerde medewerkers.

Heb jij dat al voor elkaar? Je bent leider (directeur/ bestuurder/ manager) van een vooruitstrevende organisatie die een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving.

Je bent niet de enige organisatie die deze ambitie heeft. In de veranderende wereld bewegen we van een economie die draait om eigenbelang, winst en individualisme naar een economie die draait om echte verbinding, autonomie en zingeving. Bij deze verschuiving past een andere manier van werken en inrichting van organisaties. 

Een fundament dat aansluit op waarden van zowel het individu als het collectief. Organisaties die meegroeien en zichzelf blijven doorontwikkelen blijven bestaan. Degenen die alles blijven doen zoals ze het altijd gedaan hebben en waarbij het systeem leidend is krijgen het moeilijk of verdwijnen.

Sannesmeedt - verbinding

Ervaring

Met een stevige basis bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en ruim 10 jaar werkervaring bij vele (semi) overheidsorganisaties op alle niveaus heb ik veel ervaring opgedaan op het in beweging krijgen van mensen en organisaties.

Voorbeelden van organisaties zijn: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en Provincie Overijssel.

Als adviseur, trainer en procesbegeleider lag mijn expertise bij organisatieontwikkeling, samenwerkingsvraagstukken en omgevingsmanagement.

Opleidingen

Systemisch Coach i.o. (Bert Hellinger Instituut), verschillende cursussen gericht op (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling en procesmanagement (o.a. bij Adviestalent Academy – Twynstra Gudde en Erasmus Universiteit Rotterdam), Master Sociale Planologie & Bachelor Bestuurskunde. Meer informatie vind je op mijn LinkedIn. 

Advies en coaching voor organisaties

'Samen Smeden'

Organisatie transformatie

Tijdsinvestering: 3 tot 6 maanden

Dit programma is bedoeld voor leiders die het hogere doel van hun organisatie willen ontdekken en hier woorden aan willen geven. En die daarnaast de behoefte hebben aan een routekaart om de organisatie succesvol te transformeren. Het uitvoeren van het plan wil de organisatie zelf doen. Wil je hier ook begeleiding bij? Kies dan het programma van 6 maanden.  

Duur

3 tot 6 maanden (indicatief)

Investering

Prijs op aanvraag. Offerte op maat volgt na intake.

Opbouw van het programma

 • 90 minuten intake (gratis)
 • Organisatiescan
 • Kick-off 1-1 coaching: jouw verhaal
 • Opstartworkshop “van daarom naar waarom” met alle betrokkenen (120 - 180 minuten)​
 • 1-op-1 sessies (op locatie of via Skype)
 • Actieplan met initiatiefgroep maken (2 dagen)
 • Adviesrapport

'Het Geheim van de Smid'

Organisatie transformatie

Tijdsinvestering: 6 tot 12 maanden

Dit programma is het totaalprogramma dat voorziet in groei en transformatie van organisatie, team en individu. In tegenstelling tot het programma ‘Samen Smeden’ wordt hiermee niet alleen een succesvolle gedragen routekaart ontworpen, maar ook uitgevoerd. Op weg gaan naar een verbonden organisatie en betere resultaten mét gemotiveerde medewerkers.

Duur

6 tot 12 maanden (indicatief)

Investering

Prijs op aanvraag. Offerte op maat volgt na intake.

Opbouw van het programma

 • 90 minuten intake (gratis)
 • Organisatiescan
 • Kick-off 1-op-1 coaching: jouw verhaal
 • Opstartworkshop “van daarom naar waarom” met alle betrokkenen (120 - 180 minuten)
 • 1-op-1 sessies (op locatie of via Skype)
 • Adviesrapport
 • Actieplan met initiatiefgroep maken (2 dagen)
 • Ontwerpen van gezamenlijk statement
 • (Persoonlijk) leiderschapsontwikkeling van leidinggevenden én professionals
 • Procesbegeleiding bij organisatieontwikkeling door middel van creatieve werksessies en interventietools
 • Implementatie van actieplan
 • Borging en evaluatie

Over organisatieontwikkeling & (persoonlijk) leiderschap

Waar wil jij het verschil mee maken?

Ik ben er als strategisch sparringpartner voor de koplopers, de andersdenkenden, de revolutionairen die op durven te staan. Die er klaar voor zijn om hun positie claimen, een eigen verhaal willen uitdragen en de urgentie voelen om tot actie over te gaan. Voor leiders die weten dat verandering begint bij één persoon met een missie. Hiervoor bied ik een uitdagend, compleet organisatieontwikkeling en -coachingsprogramma aan van 3 of 6 maanden die de organisatie onomkeerbaar transformeert. Voor een organisatie die om nieuw leiderschap vraagt. Niet van bovenaf, maar van binnenuit.

Over verandering

Verandering gaat in eerste instantie meestal gepaard met weerstand. Mensen ervaren het als iets onbekends en worden uit hun comfortzone getrokken. Maar juist daardoor komen ze in hun groeizone, waarbinnen zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en professioneel groeien. Uiteindelijk komen ze hiermee in een nieuwe comfortzone.

Duurzame transformatie vraagt om het richten van een zwerm waarin medewerkers geëmpowerd worden en een groei-mindset gecreëerd wordt. Om zo een beweging op gang te brengen, waarbij houding, gedrag en drijfveren van alle medewerkers bepalend zijn voor het behalen van een duurzaam resultaat. Hiermee stijgt de organisatie boven zichzelf uit en wordt het beste in elkaar naar boven gehaald. Want alleen kun je het verschil bedenken, maar met elkaar kun je het verschil WAAR maken.

Samenwerkingswiel - Sanne Smeedt - Individuele en Organisatie Coaching
Sannesmeedt - verbinding

thema's in dit traject

Verdiep

 • Sannesmeedt - infinity icoon Waarom bestaat de organisatie
 • Sannesmeedt - infinity icoon Waar staat de organisatie voor
 • Sannesmeedt - infinity icoon Waarmee wil ik van betekenis zijn
 • Sannesmeedt - infinity icoon Wat zijn de waarden van de organisatie
 • Sannesmeedt - infinity icoon Waar loopt het nu nog vast en stroomt het niet

Verbind

 • Sannesmeedt - infinity icoon Hoe krijg ik iedereen mee in mijn grotere verhaal
 • Sannesmeedt - infinity icoon Hoe halen we het beste in elkaar naar boven
 • Sannesmeedt - infinity icoon Hoe zorgen we ervoor dat een groep een team wordt

Verwezelijk

 • Sannesmeedt - infinity icoon Hoe kunnen we maatschappelijk van betekenis zijn
 • Sannesmeedt - infinity icoon Welk verhaal dragen we uit naar de buitenwereld
 • Sannesmeedt - infinity icoon Hoe gaan we met elkaar werken aan een nieuwe organisatie
 • Sannesmeedt - infinity icoon Neem je plek in en creëer impact
Schud het collectief op
- Sanne de Haan

Ben jij enthousiast?

Neem dan snel contact met mij op over het organisatietransformatie programma van jouw keuze.
En heb je vragen? Stel ze dan gerust!

Ik hoop je snel te spreken.

Sanne

Sannesmeedt - infinity icoon

Sanne Smeedt maakt gebruik van cookies om content te personaliseren en om websiteverkeer te analyseren.